متن آهنگ میون ما چقدر کینه چه قهرا که نداریم توی سینه سینا شعبانخانی

میون ما چقدر کینه چه قهرا که نداریم توی سینه!♫!

آهنگ جدید سینا شعبانخانی به نام «میون ما چقدر کینه چه قهرا که نداریم توی سینه»